EkoSkola f’Tagħna t-Tfal – Ottubru 2011

Mr Johann Gatt, EkoSkola Coordinator is contributing to Tagħna t-Tfal with short stories about eco-issues… this is the first in line introducing EkoSkola and encouraging the use of lunchboxes instead of using plastic bags, foil or paper to wrap lunches in.

Is-Sur Johann Gatt, Koordinatur ta’ EkoSkola qed jagħti kontribut fil-publikazzjoni Tagħna t-Tfal permezz ta’ stejjer qosra li ppjanati li jqajjmu nteress dwar kunċetti ambjentali fost it-tfal… din hija l-ewwel ħarġa li tintroduċi EkoSkola u tqajjem kuxjenza dwar skart li jirriżulta minn ippakjar ta’ ikel flok ma tintuża lunch box.