EkoSkola f’Tagħna t-Tfal – April 2012

Do we know enough about Fairtrade products?  What is the difference?  Are we aware that products we buy might have been made by children?  Or by adults who work very long hours and are underpaid?  We should put in more effort to look for Fairtrade products and buy them instead of the usual ones.

Naf biżżejjed dwar prodotti Fairtrade? X’inhi d-differenza? Aħna konxji biżżejjed dwar min ikun għamel il-prodotti li nixtru?  Jista’ jkun li għamluhom tfal żgħar… jew nies adulti li jkollom jaħdmu sigħat twal u ma jitħallsux kemm ħaqqhom?  Għandna nagħmlu iktar sforz biex infittxu li nixtru prodotti Fairtrade u nippruvaw nixtru minnhom minflok il-prodotti li nixtru s-soltu.