EkoSkola f’Tagħna t-Tfal – Marzu 2012

Some school committees and other people take up the initiative to plant trees but unfortunately others steal, uproot trees or vandalise these trees.  What can be done?

Xi kumitati ta’ studenti fi skejjel u nies oħrajn, jieħdu inizzjattivi biex iħawwlu siġar imma hawn oħrajn li jisirqu, jaqilgħu jew jivvandalizzaw dawn is-siġar.  X’jista’ jsir?